Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden
&
Privacy

Algemene voorwaarden

 • het lidmaatschap wordt aangegaan tot wederopzegging. Een opzegging kan per kwartaal worden
  gedaan, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.
 • Opzegging kan uitsluitend per mail of
  schriftelijk bij de ledenadministratie;
 • het entreegeld voor een lid bedraagt € 7,50, dit bedrag wordt op de eerste contributienota in
  rekening gebracht;
 • betaling van de contributie kan alleen door afgeven van een machtiging tot automatische incasso;
 • als een incasso wordt gestorneerd, wordt er bij de nota een bijdrage in de kosten van € 1,00 in
  rekening gebracht;
 • de contributie wordt maandelijks, rond de 1e afgeschreven;
 • indien de betaling niet tijdig is verricht, ook niet na aanmaning, zal het bestuur overgaan tot
  uitsluiting van de lessen;
 • bij tussentijdse overstap naar een andere les, maar ook bij wijziging in het afgenomen aantal uren,
  wordt de contributie aangepast vanaf het moment van de wijziging;
 • Sparta Brummen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, diefstal en
  vernieling van eigendommen van leden.
 • Sporten is geheel op eigen risico. Indien nodig adviseren we
  een arts te raadplegen.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, of voor verschillende uitleg vatbaar is, beslist
  het bestuur.

Privacy Regelement (klik om te openen)