Contributie

Door de inzet van vele vrijwilligers, kunnen we de contributie laag houden.

We hebben een uniforme contributie per uur.
De maandcontributie per lesuur is als volgt:

  Lid t/m 15 jaar Lid 16 jaar en ouder
1 lesuur (ongeacht soort activiteit) € 13,80 € 14,85
Lessen korter of langer dan een uur? Dan naar rato betalen.    

De volgende kortingsregeling geldt: ‘Hoe meer uren je afneemt, hoe goedkoper de lesuren!’

Aantal lesuren % korting over alle uren maandcontributie t/m 15 jaar maandcontributie vanaf 16 jaar
1,5     € 22,25
2 10% €  24,85 € 26,70
2,5     € 33,35
3 20% € 33,15 € 35,60
4 30% € 38,65 € 41,50
5 40% € 41,40 € 44,50
6 45% € 45,60 € 48,90
 

Jaarlijks moeten alle leden bondscontributie aan de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) afdragen. Uiteraard zijn bovenstaande bedragen inclusief deze afdracht!

Om verrekeningen te voorkomen, hebben wij ervoor gekozen de jaarcontributie te delen door 12 en zodoende maandelijks een gelijk bedrag in rekening te brengen.

Graag wijzen we u op de mogelijkheid om bij de gemeente na te gaan of u voor het minimabeleid in aanmerking komt. Deelname aan sporten bij Sparta wordt voor jongeren vergoed en volwassenen komen in aanmerking voor een persoonlijk budget. Meer informatie over de minimaregeling is bij de gemeente te verkrijgen.

Bij de wedstrijden werken we nauw samen met Kracht en Vlugheid uit Eerbeek. We gaan er samen heen en we hebben dezelfde trainer, maar we zijn en blijven twee gescheiden verenigingen. Voor het meedoen met de trainingen bij Sparta Brummen, hebben wij de volgende spelregels opgesteld:

– in de week voorafgaand aan je wedstrijd, mag je bij verhindering van je eigen training, ruilen met een ander dag 
– wil je een keer extra trainen? Dat mag, meld je dan even bij je eigen penningmeester;
– ga je structureel meetrainen bij Sparta? Meld je dan even bij je eigen penningmeester;

Bij toetreding tot de selectie betaal je € 40,- instapkosten voor het kledingfonds voor de wedstrijd-turnpakjes. Vanuit dit fonds ontvang je een turnpakje om te dragen bij de wedstrijden waarbij je voor Sparta Brummen uitkomt. Als je een grotere maat nodig heb, krijg je die weer in bruikleen.