Aanmelden

Met onderstaand formulier kunt u een nieuw lid aanmelden. U kunt de aanmelding ook doen door de gevraagde gegevens te mailen naar ledenadministratie@spartabrummen.nl


GeslachtManVrouw

Je voornaam (verplicht)

Je (voorvoegsel) en achternaam (verplicht)

geboortedatum (verplicht)

Adres en huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats

Telefoonnummer (verplicht)

Extra Telefoonnummer

Nog een extra nummer

e-mailadres (verplicht)

Nog een mailadres (bijvoorbeeld van je ouder(s)

Selecteer een groep

Datum eerste les De eerste twee gratis lessen verrekenen wij bij de eerste contributienota. Hier geeft u de eerste les op waar uw zoon/dochter aanwezig was!

Betaalgegevens

De contributie kan alleen via een automatische incasso betaald worden. Hiervoor vragen wij u onderstaande machtiging in te vullen:
Ondergetekende machtigt Sparta Brummen om de verschuldigde contributie maandelijks af te schrijven van:

IBAN-rekeningnummer (verplicht)

Ten name van (verplicht)

Datum ondertekening machtiging (verplicht)

Heeft het lid een beperking waarvan het van belang is dat de leiding dit weet? Wilt u dit dan zelf aan de leiding doorgeven?

U ontvangt een email met de ingevulde gegevens.