Aanmelden

Met onderstaand formulier kunt u een nieuw lid aanmelden. U kunt de aanmelding ook doen door de gevraagde gegevens te mailen naar ledenadministratie@spartabrummen.nl


  GeslachtManVrouw

  Je voornaam (verplicht)

  Je (voorvoegsel) en achternaam (verplicht)

  geboortedatum (verplicht)

  Adres en huisnummer (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Woonplaats

  Telefoonnummer (verplicht)

  Extra Telefoonnummer

  Nog een extra nummer

  e-mailadres (verplicht)

  Nog een mailadres (bijvoorbeeld van je ouder(s)

  Selecteer een groep

  Datum eerste les De eerste twee gratis lessen verrekenen wij bij de eerste contributienota. Hier geeft u de eerste les op waar uw zoon/dochter aanwezig was!

  Betaalgegevens

  De contributie kan alleen via een automatische incasso betaald worden. Hiervoor vragen wij u onderstaande machtiging in te vullen:
  Ondergetekende machtigt Sparta Brummen om de verschuldigde contributie maandelijks af te schrijven van:

  IBAN-rekeningnummer (verplicht)

  Ten name van (verplicht)

  Datum ondertekening machtiging (verplicht)

  Heeft het lid een beperking waarvan het van belang is dat de leiding dit weet? Wilt u dit dan zelf aan de leiding doorgeven?

  U ontvangt een email met de ingevulde gegevens.