Over Sparta

Sportvereniging Sparta heeft een divers aanbod. Het begint met gym en biedt de mogelijkheid om via recreatief turnen te turnen op wedstrijdniveau. Daarnaast worden er lessen ,jazzdance en groepsspringen gegeven. Voor de iets oudere dorpsgenoten is er sportfit voor dames en heren. Ook is er een volwassengroep jazzdans. Leeftijd is niet zo belangrijk, wel het verlangen om gezond en actief te blijven. Alleen sportfaciliteiten met voldoende leden is nog geen vereniging. Het “wij” gevoel in een vereniging komt door elkaar te ontmoeten. Dit kan tijdens de trainingen en wedstrijden maar ontmoeten in een andere hoedanigheid, in een andere ambiance geeft de binding in de vereniging. Activiteiten zoals het sinterklaasfeest, de seizoensafsluiting en het Sparta-kamp.


Sparta is een vereniging:
  • die sportiviteit, verdraagzaamheid en respect hoog in haar vaandel heeft staan
  • waar gezelligheid en meedoen belangrijker zijn dan prestaties, een vereniging dus die zich primair richt op recreatiesport en slechts in beperkte mate op de wedstrijdsport
  • waar leden in een vertrouwde omgeving en onder deskundige leiding kunnen sporten en kunnen deelnemen aan andere recreatieve activiteiten
  • die midden in de maatschappij staat en waar mogelijk samenwerkt met anderen zoals gemeente, sportadviesraad en scholen
  • waar leden en ouders zich thuis voelen en zoveel mogelijk meewerken en meedenken

Verzekering

Elk lid van Sparta is via de KNGU aangemeld voor de ongevallen verzekering tijdens het deelnemen en het gaan naar, en komen van activiteiten van Sparta. De ongevallenverzekering betreft uitsluitend een eenmalige uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit.

Voor iedereen die lid is van Sparta en elke persoon die hand en spandiensten verricht voor Sparta, is de aansprakelijkheidsverzekering via de KNGU van toepassing. Alleen voor zover zij niet voldoende elders tegen de gedekte risico’s zijn verzekerd. Uitgesloten van de verzekering is diefstal of vermissing van kleding en dergelijke. Het beste is om waardevolle artikelen, zoals sieraden, mobiele telefoon en dergelijke, thuis te laten.


Ouders

Het bestuur is zich er van bewust dat de leden van Sparta veelal zeer jeugdig zijn. Daarom hecht het bestuur veel waarde aan de inbreng van de ouders van onze jeugdige leden. Voor de leden en bovengenoemde ouders, is er een mogelijkheid hun stem te laten horen tijdens de jaarlijkse algemene leden vergadering maar er zijn meer momenten om over Sparta aangelegenheden te praten. Uiteraard zijn bestuursleden en technische leiding altijd aanspreekbaar.


Bankrekening

NL89RABO031.10.242.97 ten name van Sparta Brummen.